HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

     Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, sáng ngày 30 tháng 9 năm 2023, Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học 2022-2023, xây dựng và thảo luận các biện pháp, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2023-2024.

     Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Hùng– Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Nguyên Hạnh – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Buổi hội nghị vinh dự được chào đón ông Cao Khắc Minh – đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường đến chúc mừng.

Đoàn thanh niên nhà trường chúc mừng Đại hội

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo thực hiện Nghị quyết, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2022-2023. Có thể nói năm học 2022-2023 nhà trường và các tổ chức chính trị – xã hội đã khắc phục khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác như: Các chế độ chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành liên quan được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; nhà trường là một tập thể đoàn kết, thống nhất; tư tưởng của đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động ổn định, yên tâm công tác; nghiệp vụ của đôi ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao; công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, công tác quản lý học sinh đã đi vào nề nếp và chất lượng ngày một nâng cao; công tác phục vụ giảng dạy, học tập, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động khác trong Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập và hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2022 -2023. Thay mặt cấp ủy BGH nhà trường, đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Hiệu trưởng nhà trường Thông qua kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 với những giải pháp trong việc giáo dục chính trị – tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cho học sinh và nhiều hoạt động khác của nhà trường.

     Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thông qua các văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 – 2023 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; Báo cáo công tác tài chính của nhà trường năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban TTND năm học 2022- 2023 và dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2023 – 2024. Báo cáo phong trào thi đua năm học 2022-2023 và giao ước của công Đoàn với nhà trường năm học 2023 – 2024, phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024.

     Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 qua các tham luận: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đại trà và học sinh mũi nhọn; Biện pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trong nhà trường phổ thông; Biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy.

      Hội nghị cũng đã thông qua quyết định Khen thưởng đối 7 cá nhân xuất sắc của 7 tổ chuyên môn; khen thưởng 2 đồng chí Đỗ Thị Nga – giáo viên Lịch sử và đồng chí Doãn Thị Bính – giáo viên môn Sinh học có SKKN cấp thành phố; khen thưởng Công Đoàn nhà trường nhận giấy khen của Công đoàn ngành GD và ĐT; đồng chí Lê Thị Quế – giáo viên môn Ngữ Văn được Công Đoàn khen tặng; khen thưởng 2 tập thể tổ Toán – Tin và tổ Ngữ Văn của nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

    Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các nội dung về: Công tác chính trị tư tưởng; công tác thi đua; sự phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan đơn vị với BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

 

Các tin liên quan