Cựu Học Sinh

28/08/2020

Rất vinh dự và tự hào

Xin chúc em Nguyễn Trọng Chiến vinh dự nhận giải thưởng Học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2019-2020!

17/07/2020

Tiếp sức mùa thi 2020 giai đoạn 1

Chúc các sỹ tử 2K5 đủ sức khoẻ – đủ tự tin – đủ quyết tâm – đủ khát khao để chiến thắng! Vạn Xuân chào đón các bạn!

14/11/2017

Hành trang dẫn lối thành công

Hành trang dẫn lối thành công – Chương trình tập huấn đoàn đợt 4, Năm học 2017-2018. Chúc các bạn thành công và thành đạt!