Gương Sáng

28/08/2020

Rất vinh dự và tự hào

Xin chúc em Nguyễn Trọng Chiến vinh dự nhận giải thưởng Học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2019-2020!