Tin Đoàn Thanh Niên

21/11/2020

Ngày ý nghĩa làm việc ý nghĩa

Cùng sẻ chia sẻ khó khăn với các bạn học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học sinh trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức đã cùng nhau quyên góp