Đoàn trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

     Sáng ngày 25/10/2022, BTV Huyện Đoàn Hoài Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu niên năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023.

     Năm học 2021-2022 là năm học khó khăn khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Với vai trò là một tổ chức đoàn thể trong nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức đã phát huy sức trẻ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức linh hoạt và hiệu quả các hoạt động Đoàn trong bối cảnh dịch bệnh. Với 39 chi đoàn và hơn 1700 đoàn viên thanh niên, BTV Đoàn trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức đã chủ động phối hợp với nhà trường, công đoàn, các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động thi đua theo chủ điểm, gắn với nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên nhằm phát triển kỹ năng, tạo môi trường hoạt động lành mạnh, sáng tạo. Đoàn trường giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, tư vấn, hướng nghiệp cho ĐVTN trước khi tốt nghiệp THPT. Nhiều cuộc thi được BTV Đoàn trường tổ chức hiệu quả trong năm học như cuộc thi về an toàn giao thông trên mạng internet, cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngoại khóa Tìm hiểu pháp luật, Rung chuông vàng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hiệu quả, góp phần phát triển kỹ năng cho ĐVTN.

     Với sự nỗ lực của cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong năm học 2021-2022, Đoàn trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của trường  THPT Vạn Xuân – Hoài Đức. Đoàn trường vinh dự được đón nhận bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng “Đoàn trường có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2021-2022”. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh – Bí thư Đoàn trường nhiệm kì 2021-2022 nhận bằng khen TW Đoàn  hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022.

     Nhờ có sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám hiệu, sự đồng hành và hỗ trợ của Đoàn cấp trên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn trường ngày càng tiến thêm những bước tiến quan trọng. Đoàn trường xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì phong trào thanh niên và sự phát triển vững chắc của Nhà trường; tiếp tục đưa phong trào Đoàn và công tác thanh niên của Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức năm học 2022-2023 ngày phát triển, phát huy sứ mệnh, sức trẻ của các đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

Các tin liên quan