Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức học trực tuyến 02 chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020”, cụ thể như sau:
Thời gian: 14h30’ đến 16h00’ ngày 26/5/2020 (thứ Ba)
Hình thức học tập: Theo dõi livestream trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội tại địa chỉ: https://www.facebook.com/thanhdoanhn/.

Chuyên gia: Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học viện Nghiên cứu Nhân tài – Nhân lực.

Để công tác tuyên truyền, học tập diễn ra hiệu quả, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị:
100% cơ sở Đoàn trực thuộc chia sẻ hoặc tổ chức buổi xem chung chương trình học tập trên fanpage/facebook của đơn vị (hoặc facebook cá nhân của đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên đơn vị) từ livestream trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội. Khuyến khích các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai xem, học tập trung (không quá 20 người xem tập trung tại một địa điểm).
Thông báo rộng rãi tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị về thời gian học trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, tương tác, chia sẻ trên fanpage, facebook của đơn vị, cá nhân trước, trong và sau chương trình học trực tuyến.

Các tin liên quan