Chương trình tư vấn hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp cho học sinh nhà trường

Ban tư vấn của chương trình
1. Thầy Lê Anh Tuấn –  Phó chủ nhiệm văn phòng khởi nghiệp thành phố Hà Nội giới thiệu về Chương trình Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế.
2. Đ/c Hà Thị Dung giám đốc dược DRA lên chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công.
3. Đ/c Đỗ Đức Bảo – bí thư huyện Đoàn Hoài Đức giới thiệu các chương trình đồng hành khởi nghiệp cùng học sinh của huyện Đoàn.

 

 

 

Các tin liên quan