ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023

Các em tham khảo đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2022-2023 tại đây:

Link đề thi tổng hợp 8 môn: ĐỀ THI HSG_2022-2023

Toán 10: TOÁN 10_HSG_2022-2023_T.MINH  +   Đáp án: TOÁN 10_HSG_2022-2023_KEY_T.MINH

Toán 11: TOÁN 11_HSG_2022-2023_N.HẠNH +   Đáp án:  TOÁN 11_HSG_KEY_2022-2023_N.HẠNH

Ngữ Văn 10: VĂN 10_HSG_2022-2023_KHANH

Ngữ Văn 11: VĂN 11_HSG_2022-2023_KHANH

Tiếng Anh 10: Đề thi HSG- K10 + Đáp án: KEYS- HSG- ANH 10

Tiếng Anh 11: ANH 11_HSG_2022-2023_THU

Lý 10: LÝ 10_HSG_2022-2023_THÚY

Lý 11: LÝ 11_HSG_2022-2023_LIÊN

Hóa 11: HÓA 11_ĐỀ HSG_2022-2023_Thôn + Đáp án: HÓA 11_HSG_KEY_2022_2023_Thôn

Sinh 10: SINH 10_HSG_2022-2023_THÚY

Sinh 11: SINH 11_HSG_2022-2023_HẠNH

Lịch sử 10: SỬ 10_HSG_2022-2023_Trinh

Lịch sử 11: SỬ 11_HSG_2022-2023_HƯƠNG

Địa 10: ĐỊA 10_HSG_2022-2023_Mây

Địa 11: ĐỊA 11_HSG_2022-2023_MAI

Các tin liên quan