Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT đánh giá, xếp loại đơn vị học tập

Thêm 04 ĐH tham gia kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2)

Ngày 27/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về việc điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2).

Cụ thể, 01 cơ sở giáo dục đại học thôi không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) đó là trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị).

Bên cạnh đó, bổ sung thêm 04 cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) gồm: Học viện Quân y, Trường Đại học Quảng Nam (cùng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam); Trường Đại học Tài chính – Kế toán (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi); Đại học Huế (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị).

Trong đó, Học viện Quân y cử cán bộ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi; Trường Đại học Quảng Nam cử cán bộ làm Phó trưởng đoàn trong số cán bộ, giảng viên điều động chính thức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT tại đây

Các tin liên quan