Thông báo số 166 V/v mời tham gia tư vấn đấu thầu

Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức kính mời nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia thực hiện tư vấn về: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT.

Gói thầu Mua sắm tài sản, thiết bị dạy học năm 2023 của trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức.

Chi tiết tại: TB166

Các tin liên quan