THÔNG BÁO LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 VÀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

      Thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 10 – năm học 2022-2023, trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức thông báo Lịch tuyển sinh vào lớp 10 và việc tổ chức các lớp học theo nhóm tổ hợp các bộ môn đáp ứng việc lựa chọn các nhóm ngành nghề cho học sinh. Phụ huynh – học sinh xem thông tin chi tiết tại quyết định kèm theo. Trân trọng!

A. XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

B. CÁC LỚP HỌC THEO NHÓM TỔ HỢP CÁC BỘ MÔN 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO 10

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Bá Hùng

Các tin liên quan