Quyết định 1117/QĐ-UBND 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

        UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

        Theo đó, UBND thành phố quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

       Đồng thời, giao thủ trưởng, các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

        Năm học 2021-2022, dự kiến toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học năm học 2020-2021).

        Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và 9% số học sinh tham gia học nghề.

        Trong kế hoạch cũng dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình GDTX năm học 2022-2023. Theo đó, tuyển vào trường THPT khoảng 104.000 HS (tăng khoảng 14.000 HS so với năm học 2021-2022).

        Trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022; các trường ngoài công lập tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4000 học sinh so với năm học 2021-2022). Tuyển vào trung tâm GDNN – GDTX khoảng 12.900 học sinh; còn lại tuyển vào các cơ sở GDNN khoảng 12.100 học sinh.

         Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định…

         Phương thức tuyển sinh: Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Thí sinh thi tuyển với 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

         Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng Ngoại ngữ khác với thứ tiếng Ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

        Thí sinh làm bài Toán và Ngữ văn với hình thức tự luận trong 120 phút. Bài thi Ngoại ngữ  theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút.

         Đề thi gồm các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở mức độ vận dụng.

         Dự kiến lịch thi: 

          Nguyên tắc tuyển sinh:  Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn)x2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên

Trong đó:

– Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

– Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

– Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

– Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

        Khu vực tuyển sinh

        – Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.

          – Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

Đăng ký nguyện vọng dự tuyển

        Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 03 (ba) trường THPT công lập xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kì. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng kí.

 

Dự kiến thời gian tuyển sinh

       Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022. Nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7/2022 đến 22/7/2022.

       Xem chi tiết Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại đây

Các tin liên quan