Chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại học sau nghỉ dịch Covid – 19

Ngày 26/2/2021, Sở giáo dục và đào tạo đã có công văn số 557/SGD-CTTT về việc yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện để đón học sinh trở lại học sau kỳ nghỉ dịch Covid-19.

Chi tiết, thầy cô và các bạn xem tại:

hanoi.edu.vn/phong-chong-virus-corona/chuan-bi-cac-dieu-kien-de-dam-bao-an-toan-khi-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-c1105-11984.aspx

Các tin liên quan