LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10(6/11/2023-12/11/2023)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN HOÀI ĐỨC

 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 10: Từ 06/11/2023 đến 12/11/2023

 

Thứ/ngày Sáng Trực

12D2

Chiều Trực

10D4

Ghi chú

Thứ hai

06/11/2023

Chào cờ: Tập trung học sinh.

Dạy học theo TKB

Thầy Hạnh

Cô Dung

Chào cờ: Tập trung học sinh.

Dạy học theo TKB

Thầy  Hùng

Cô Dung

Thứ ba

07/11/2023

Dạy học theo TKB Thầy Hạnh Dạy học theo TKB Thầy Hùng

Thứ tư

08/11/2023

Dạy học theo TKB

10h00: Gặp mặt các giáo viên tham gia thi GVG cụm năm học 2023-2024

8h30: Tổ Toán -Tin, nhóm Sử sinh hoạt chuyên môn lần 1

Thầy Hạnh

Thầy V.Anh

Dạy học theo TKB

16h00: Họp ban trung tâm

Cô Dung

Thầy V.Anh

Thứ năm

09/11/2023

Dạy và học theo TKB

Thầy Hùng đi họp Sở

Thầy Hạnh đi họp tại UBND huyện

Thầy Hùng Dạy và học theo TKB

14h: Họp tổ thẩm định hồ sơ thăng hạng

Thầy Hùng

Thứ sáu

10/11/2023

Dạy học theo TKB

8h30: Tổ Ngoại ngữ SHCM lần 1 tháng 11

Cô Thu Dạy học theo TKB

 

Cô Thu

Thứ bảy

11/11/2023

Dạy học theo TKB

6h00: Tham gia thi tìm hiểu pháp luật cấp cụm(Thầy Hạnh-Trưởng đoàn)

Thầy Hùng

Cô Dung

 

Dạy học theo TKB Thầy Hùng

Cô Dung

 

Ghi chú: Các tổ nhóm sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của tổ nhóm!

 

Các tin liên quan